KAPCSOLAT

Cím :

Domov dôchodcov v Klížskej Nemej

č. 1

946 20 Klížska Nemá

Telefón : 035/7795 921

Mobil :    0948 244 828

E – mail : ddklnema@gmail.com

Nyugdíjasotthon igazgatója : Mgr. Zuzana Marosiová

Otthonunk orvosa : MUDr. Bulajcsík Ferenc

Főnővér : Bc. Misák Annamária , mobil : 0917 522 487

Szociális nővér : Mgr. Beke Csilla, telefon : 035/7895 026, mobil : 0917 956 398 ;